Go to Top

Zarządzanie lojalnością

Customer Relationship Management, CRM, zarządzanie lojalnością klienta
  • analiza wartości i lojalności klienta
  • analiza obecnych procesów zarządzania relacją z klientem
  • budowanie procesów eCRM w elektronicznych kanałach kontaktu
  • wsparcie w pracach projektowych we wdrożeniach strategii eCRM
  • budowanie strategii komunikacji w kanałach elektronicznych
  • wsparcie w budowaniu programów badania satysfakcji (NPS)

Oferujemy porządkowanie i segmentację baz danych, analizę potencjałów zakupowych oraz przygotowanie proaktywnych e-mailingów, zachęcających do zakupu lub rejestracji.

Dlaczego warto nas wybrać?

Scalenie baz klientów

Scalenie baz klientów

Jeśli informacje o Twoich klientach znajdują się w różnych bazach, warto je scalić w jedną i przeanalizować pod kątem najważniejszych dla Ciebie kryteriów sprzedażowych.

Wielu handlowców nie ma świadomości potencjału, jaki tkwi w analizie scalonych i zestawionych ze sobą danych lub z braku czasu ignorują takie działania. Dzięki nam Twoje bazy danych nie będą zaniedbane, a my wyciągniemy z nich wszystko o Twoich klientach. Scalenie baz danych jest zawsze punktem wyjścia dla segmentacji bazy klientów i budowania personalizowanych komunikatów i e-mailingów.

Analiza wartości klienta

Analiza wartości klienta

Analiza danych transakcyjnych, czyli wartości zakupów, pozwala tworzyć statystyczne modele różnych grup klientów oraz przewidywać ich przyszłe zachowania.

Głębsza analiza, wsparta informacjami o częstotliwości zamówień czy danymi demograficznymi (takimi jak wiek, płeć lub miasto) pozwolą Ci jeszcze lepiej dopasować komunikację do klienta czy też z wyprzedzeniem kierować e-mailingi do grup zamawiających coraz mniej lub nieaktywnych. Cykliczne powtarzanie takich działań – od analizy, przez wnioski i tworzenie odpowiednich e-mailingów – możesz powierzyć nam.

Segmentacja bazy danych

Segmentacja baz danych

Jeśli od pewnego czasu prowadzisz działania komunikacyjne, z pewnością posiadasz bazę klientów, na którą warto spojrzeć pod kątem typowych zachowań lojalnościowych i nawyków zakupowych w ramach oferty.

Segmentacja bazy pozwoli Ci określić dodatkowy potencjał bazy pod dedykowane i wysoce spersonalizowane formy kontaktu, które dostarczą Twoim klientom „oferty szyte na miarę”. Dowiesz się również, dla których klientów warto zorganizować promocję, by zaktywizować ich do zakupu oraz których wykluczyć ze swoich baz e-mailingowych, bo konsekwentnie nie wykazują zainteresowania Twoją ofertą.

Komunikat personalizowany

Komunikat personalizowany

Odbiorcy reagują na e-mailingi chętniej, jeśli treść jest dopasowana do ich preferencji. Kampanie personalizowane mają wyższe współczynniki klikalności i konwersji w porównaniu do e-mailingów statycznych.

Takie działania przynoszą korzyści również długofalowo: klient jest bardziej lojalny, nie rezygnuje z subskrypcji Twojego newslettera. Ty z kolei, wykonując działania analityczne na bazie danych i segmentując ją pod kątem wartości klientów oraz ruchu e-mailowego z wcześniejszych kampanii e-mailowych, możesz jeszcze lepiej dopasować komunikat e-mail pod indywidualny profil klienta lub… zaniechać wysyłki do określonych odbiorców.

CRM - zarządzanie lojalnością klienta

CRM – zarządzanie lojalnością klienta

Wdrożenie programu zarządzania lojalnością pozwala panować nad danymi i nad komunikacją w sposób automatyczny i procesowy. Działa pro-klienckie oraz nieustanna analiza wartości leżą u podstaw każdego CRM-u.

Cykliczna analiza danych z czasem prowadzi do wskazania stałych miejsc i momentów w czasie (w „cyklu życia”), w których dochodzi do interakcji z klientem. Zarządzanie lojalnością sprowadza się do optymalizacji form kontaktu w tych miejscach i takiego ułożenia procesów komunikacji, by w odpowiednim czasie aktywizować do zakupu, a w innym – prowadzić działania retencyjne, by nie stracić klienta.

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów

Wdrożenie działań CRM-owych oznacza zmianę filozofii działania firmy z podejścia czysto produktowego na orientację na kliencie w każdej przestrzeni działalności.

Oferujemy pomoc we wdrażaniu badań satysfakcji klientów opartych na e-mailowych zaproszeniach do badania internetowego w systemie największego w Polsce dostawcy usług z zakresu tworzenia ankiet i testów – ankietka.pl. Dzięki badaniom dowiesz się jak chętnie Twoje usługi są polecane i które obszary współpracy z klientem wymagają poprawy (np. dzięki wskaźnikowi Net Promoter Score, NPS).