Go to Top

Własny system do mass-mailingu

Każda duża firma prędzej czy później dochodzi do wniosku, że ogólnodostępne narzędzia rynkowe służące do wysyłania e-maili, produkty „z pudełka”, nie wystarczają do prowadzenia kompleksowych, zsynchronizowanych i zautomatyzowanych działań w ramach komunikacji e-mail. Wynika to z ich uniwersalnego charakteru: mają służyć ludziom o różnym poziomie doświadczenia, mają spełniać podstawowe potrzeby i być odpowiednimi dla niemal każdej branży i każdego rynku.

Mniej doświadczeni marketerzy nie zawsze też zdają sobie sprawę, jak skuteczna może być komunikacja, jeśli opiera się na dobrze zbudowanym procesie zarządzania lojalnością i wartością klienta – a częścią takiego procesu jest zawsze system lub zestaw systemów ze sobą zintegrowanych – tak zwany eCRM (z ang. electronic customer relationship management).

Budowa własnego systemu do mass-mailingu jest zawsze dobrym pomysłem i jeszcze lepszą inwestycją, która bardzo szybko się zwraca. Opłata za dostarczenie narzędzia ponoszona jest jednorazowo i obejmuje tylko wymagane przez Twoją firmę moduły, a nie koszty utrzymania tych funkcjonalności, które po prostu są, bo potrzebują ich inni. Przewidziane już na etapie projektowania aplikacji potencjalne integracje pozwalają jeszcze bardziej obniżyć koszty wdrożenia i zmniejszyć ilość zmian, wdrażanych tuż po produkcyjnym uruchomieniu aplikacji.

Niezależnie od skali wdrożenia, ilości integracji i poziomu skomplikowania modułów systemu do mass-mailingu, tylko dobrze zarządzany projekt może zakończyć się mierzalnym sukcesem. Jeśli więc planujesz zbudować swój własny system do mass-mailingu lub chcesz stworzyć kompleksowy proces dla działań e-mail marketingowych, zapoznaj się z naszą ofertą i przekonaj się jak możemy Ci w tym pomóc, zarówno na etapie projektowania i wdrożenia oraz w obszarze biznesowej administracji.
, , , , , , , ,