Go to Top

Integracje systemowe

Skorzystaj z naszych usług w projektach integracji zaawansowanych architektur systemowych w obszarach komunikacji e-mail, zarządzania lojalnością klienta lub planowania kampanii. Świadczymy usługi z zakresu wsparcia merytorycznego i know-how, koordynacji projektów, tworzenia dokumentacji, kontroli i optymalizacji procesów komunikacji multikanałowej, bazującej na danych z integrowanych systemów.

Integracja systemów do mass-mailingu

Audyt narzędzi do mass-mailingu

Kontrola narzędzi wewnętrznych, ocena funkcjonalności i ich przydatności w kontekście zaplanowanej strategii masowej komunikacji e-mailowej.

Rekomendacje zmian w obrębie systemów

Rekomendacje zmian w konsekwencji optymalizacji procesów komunikacyjnych, zmiany strategii i podejścia do komunikacji elektronicznej lub dostosowanie się do sytuacji prawnej.

Definiowanie wymagań funkcjonalnych

Przygotowywanie dokumentacji FBR (final business requirements) wraz z koordynacją działań, umożliwiających stworzenie pełnej listy wymagań, uwzględniającej potrzeby stron zaangażowanych.

Zarządzanie projektem

Koordynowanie poszczególnych etapów w ramach wdrażania zmiany. Przygotowywanie dokumentacji i harmonogramów, angażowanie zasobów, raportowanie postępów i zagrożeń, produkcyjne uruchomienia.

Przygotowywanie dokumentacji do testów, przeprowadzanie testów

Opis scenariuszy testowych na podstawie dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika, koordynacja i uczestnictwo w testach UAT; raportowanie rezultatów testów.