Go to Top

Administracja biznesowa

Jeśli planujesz wdrożyć system mass-mailingowy w swojej firmie, skorzystaj z naszego wsparcia i doświadczenia. Oferujemy pomoc praktyczną i merytoryczną na każdym etapie projektu wdrożeniowego, a także później – po produkcyjnym uruchomieniu narzędzia, w ramach aktywnego wychodzenia z inicjatywą w zakresie zgłaszania propozycji zmian rozwojowych w systemie.

Wsparcie dla procesów administracji biznesowej

Przygotowywanie dokumentacji administracyjnej

Przygotowywanie dokumentacji systemowej: wymagania biznesowe – FBR (final business requirements), instrukcje obsługi dla administratorów biznesowych i użytkowników – po polsku i po angielsku.

Projektowanie interfejsów użytkownika

Projektowanie użytecznych i prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, niezależnie od profilu systemowego. Kreacje graficzne lub makiety (mockups) zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.

Przygotowywanie dokumentacji do testów, przeprowadzanie testów

Opis scenariuszy testowych na podstawie dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika, koordynacja i uczestnictwo w testach UAT; raportowanie rezultatów testów.

Rozwój funkcjonalności systemów do mass-mailingu

Wsparcie w zakresie rozwoju systemu lub integracji z innymi narzędziami. Implementacja zmian (change request), śledzenie trendów rynkowych i rekomendacje.

Szkolenia pracowników z obsługi narzędzi

Szkolenia w dowolnej formie: w siedzibie kontrahenta, elektroniczne lub online (webinarium). Szkolenia indywidualne oraz dla grup. Przygotowywanie testów sprawdzających wiedzę.